סטנוגרמה ותמלול

  •  תמלול הקלטות וקבצי שמע.

  • שירותי סטנוגרמה והפקת פרוטוקולים – לבתי משפט, ישיבות, ועדות וכנסים.

אנו מבצעים באופן מקצועי שירותי הקלטה ותמלול לכל מטרה .
לשירות זה שימושים רבים הן בבתי המשפט , בישיבות, בוררויות, ועידות וכנסים.

שירותי הסטנוגרמה חוסך זמן יקר, בעיקר בדיונים חשובים, ומאפשר קיום דיונים באופן רצוץ וללא הפרעות והפסקות הנגרמות בשל עבודת קלדנית או בשל רישום פרוטוקול ידני. השירות מאפשר תיעוד מדויק של מהלך הדיונים והפרוטוקולים שאנו מפיקים הינם ברמה גבוהה מאוד.